Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

zichtbaar maken dat een patiënt in het opstarttraject diabetes zit

Je zou ergens in het medisch dossier moeten kunnen zien dat een patiënt al dan niet in het opstarttraject zit voor diabetes. Idealiter op dezelfde plaats als waar aangegeven staat of er een zorgtraject nier- of diabetes is. (bij het tabblad 'terugbetaling')

  • Guest
  • Jun 12 2024
  • Attach files