Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

64 STEM

Automatisch soort contact (huisbezoek/consult)

Het is vervelend telkens het type contact te moeten aanpassen bij chronischehuisbezoeken/rusthuizen. Eventueel kan er een optie komen om voor een specifieke patiënt een voorkeurscontacttype in te geven (vb. huisbezoek of
bezoek rusthuis).
Een alternatief zijn sneltoetsen zoals in Medidoc maar dit zal waarschijnlijk weinig gebruikt worden door gebruikers

  • Stijn Van Driessche
  • Mar 13 2018
  • Attach files
  • +32