Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

16 STEM

contactgegevens ziekenfondsen/adviserende artsen snel beschikbaar maken

ofwel in adresboek alle info van de diverse ziekenfondsen

ofwel deze bijkomende info via vb. muisklik kunnen oproepen vanuit "terugbetaling"

want het gebeurt toch zeer regelmatig dat we adviserende arts moeten schrijven, documenten moeten opsturen etc.

  • tine dusauchoit
  • Mar 21 2018
  • Attach files
  • Guest commented
    20 Oct, 2023 04:58pm

    nogal wat mutualiteiten geven aan een document via het algemeen adres van de mutualiteit niet ontvangen te hebben.

  • +6