Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

automatisch groter lettertype op afdruk van attesten en afwezigheidsattest

  • Guest
  • Mar 26 2018
  • Will not implement
  • Attach files
  • Samia Suys commented
    13 Jun, 2018 12:16pm

    Dit is technisch te complex.