Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Bij het openen van een nieuwe konsultatie zou je ook de keuze moeten krijgen uit "vertrouwelijke" nota.

zie boven. 

Kan van groot belang zijn als een patiënt in het kader van een gerechtelijk onderzoek zijn dossier op eist. 

Vertrouwelijke gegevens en gegevens van derden moet je immers niet doorgeven. Indien deze echter in de een konsultatie staan, kun je ze niet meer verwijderen. 

  • Guest
  • Apr 11 2018
  • Already exists
  • Attach files
  • Samia Suys commented
    13 Jun, 2018 01:39pm

    Het is nu al mogelijk om op verschillende niveau's confidentialiteit aan te passen. Dit kan aan de hand van het "slot" icoontje.

  • +2