Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

28 STEM

allergie linksonder weergeven (samen met zorgelementen en therapeutische antecedenten)

Momenteel staat allergie bij aandachtspunten en wordt dus weergegeven in het dashboard en bij de medicatiebewaking. 
Echter sommige allergieën (hooikoorts, berken, huisstofmijt..) zijn eigenlijk ook een diagnose. 
Het zou handig zijn mochten allergieën als een aparte categorie bestaan en nevengeschikt aan zorgelementen en therapeutische antecedenten, linksonder in het scherm, zodat je deze altijd kan zien (dus ook als je in de documentenmodule zit ipv enkel in het dashboard) 

  • Guest
  • May 9 2018
  • Will not implement
  • Attach files
  • Samia Suys commented
    13 Jun, 2018 12:27pm

    Dit zou een grondige wijziging vragen in de databankstructuur van CareConnect en is bijgevolg te complex om op te nemen.

  • +18