Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Overdracht informatie Health One naar CareConnect

Bij de overdracht van informatie uit Health One naar CareConnect zijn vele gegevens gecodeerd onder "Handelingen". Zij worden echter niet opgenomen in de zorgelementen. Het zou gemakkelijk zijn moest informatie kunnen gekopieerd / verplaatst worden naar een andere plaats in het dossier (hier: "zorgelementen").

  • Guest
  • Jun 27 2018
  • Attach files
  • +3