Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Tarificatie: "advies" als standaard keuze toevoegen naast "consultatie" en "bezoek"

Bij mensen die vaak voor voorschriften telefoneren of voor telefonische of andere korte adviezen 'tussenin', kan het handig zijn om (al dan niet via 3de betaler) een adviesje aan te rekenen, zoals nu al vaak in vele praktijken gebeurt. Op heden kan je in de tarificatiemodule standaard kiezen voor consultatie of bezoek waarbij het overeenstemmende nomenclatuurnummer automatisch verschijnt, zonder dat je die moet gaan intikken of opzoeken. Wanneer je een advies wil rekenen, moet je dus eerst het vuilnisemmertje aanklikken bij het standaard ingevulde "consult" en vervolgens zoeken naar "advies"... Dit is een te hoge drempel en te tijdrovend, waardoor ik dit meestal niet doe, terwijl ik het vaak wel terecht zou moeten rekenen...

 • Dr. Care connect
 • Jun 29 2018
 • Will not implement
 • Attach files
 • Admin
  Hans De Keersmaecker commented
  23 Nov, 2018 03:19pm

  U kan het consultatietype in CareConnect aanpassen naar advies, email, ...
  Dan zal standaard in de tarificatiemodule de nomenclatuur voor advies getoond worden.
  Deze consultatietypes worden nog verbeterd, maar er zullen geen extra opties in de tarificatiemodule zelf voorzien worden.

 • Dr. Care connect commented
  31 Jul, 2018 01:27pm

  akkoord, maar dit moet je dan telkens manueel invoeren en het consult zelf 101076 deleten, ik zou liever naast consultatie en bezoek "advies" als 3de standaard optie zien staan om één en ander te versnellen. Nu gebruik ik deze code zelden omdat het simpelweg "teveel" tijd kost.

 • Egbert van Wijk commented
  19 Jul, 2018 09:29pm

  Linksboven in het 2de blauw kader kun je dit selecteren. De tarificatie past zich dan automatisch aan. 

  Egbert van Wijk

 • +2