Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

zorgaanpak op niveau patientenpopulatie

het zou interessant zijn dat een zorgaanpak gelinkt aan een bepaalde pathologie (vb. hartfalen; osteoporose) het individuele niveau overstijgt. nu kan je query doen op vb. alle hartfalenpatiënten en een planning aanmaken voor alle patiënten die aan dit criterium beantwoorden maar de zorgaanpak die je definieert moet via copy&paste in elk dossier worden ingebracht 

  • tine dusauchoit
  • Oct 5 2018
  • Attach files
  • +5