Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

automatisch standaardprinter kiezen

Wij veranderen in onze groepspraktijk zeer vaak van werkpost en moeten dan telkens manueel de printer aanpassen in CareConnect. Het zou zeer handig zijn als CC automatisch de standaarprinter vanuit windows zou kiezen. Zo zouden we ook veel papier besparen, want vaak denken we er pas aan om de printer aan te passen als we iets geprint hebben op de verkeerde printer.

  • Peter Loos
  • Oct 30 2018
  • Attach files
  • Kelly Wellens commented
    23 Oct, 2019 09:27am

    Hier hebben wij hetzelfde probleem. Er wordt inderdaad heel wat papier verspild, maar vaak kruipt er toch ook wat tijd in om van printer te veranderen aangezien er toch altijd wel iets van de instellingen verkeerd loopt. 

  • +4