Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

13 STEM

Terugbetalingsattesten -

Wanneer een terugbetalingsattest vervalt, wordt hiervan niemand verwittigd tenzij dit manueel wordt opgezocht in hfdstk IV.
Vanuit de praktijk zouden we het handig vinden dat wanneer er een attest bijna vervalt dit automatisch wordt weergegeven bij "waarschuwing" of "planning". Zo kan de arts dit tijdig in orde brengen.

  • Guest
  • Feb 6 2019
  • Attach files
  • +5