Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

295 STEM

NL:vertrouwelijk formulier van ziekenfondsen toevoegen // FR: Ajouter le certificat d’incapacité de travail (confidentiel) pour les mutualités.

Kunnen de verschillende 'aangiftes van arbeidsongeschiktheid voor de mutualiteit' worden toegevoegd? plus automatisch ingevuld in overeenstemming met het net geschreven formulier van afwezigheid? 

Ook automatisch invullen van data arbeidsongeschiktheid van onderwijsformulieren, als ze worden geopend.

 • e braet
 • Oct 2 2019
 • Planned
 • Attach files
 • Van Conkelberge Anneleen commented
  1 Oct, 2023 02:49pm

  Laatste update hieromtrent 1 jaar geleden. Wat is de huidige stand van zaken hieromtrent?

 • Admin
  Hans De Keersmaecker commented
  23 Sep, 2022 02:52pm

  Er is een eerste versie van het nieuwe mult-emediatt afwezigheidsattest in ontwikkeling. Dit is een uniform attest dat ook naar de ziekenfondsen kan verstuurd worden. In eerste fase is medex, de ziekenfondsen en HR rail in scope. Het zal de patiënt zijn die kan kiezen om dit attest te gebruiken, dit zal gestart kunnen worden vanuit het huidige afwezigheidsattest en je kan dit in combinatie met een klassiek afwezigheidsattest gebruiken. De ontwikkeling zal wel nog gevalideerd moeten worden tijdens een mini-lab en mag maar geleidelijkaan uitgerold worden. We houden jullie op de hoogte.

 • Guest commented
  26 Mar, 2020 03:55pm

  Heel belanbgrijk in toestand van Corona. Alle data's bestaan op patient fiche. Het zou eenvoudig zijn de aangiftes toe te voegen in CareConnect. Bijna alle patient hoeven deze formulier voor hun mutualiteit. Presque tous les patients demandent le certificat pour la mutuelle. Presque toutes les données figurent dans la fiche du patient. Il suffit d'inclure les formats des formulaires des différentes mutuelles dans la liste des documents

 • +195