Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

162 STEM

NL: Zorgaanpak na goedkeuring zorgtraject door het ziekenfonds automatisch aanmaken in CareConnect. // FR: Créer automatiquement le trajet de soins dans les démarches de soins après approbation

  • Guest
  • Jan 3 2018
  • Will not implement
  • Attach files
  • Samia Suys commented
    13 Jun, 2018 12:22pm

    Momenteel krijgen wij die info technisch niet door van de mutualiteiten. Dit is dan ook niet mogelijk.

  • +80