Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Covid-19 correct kunnen registreren in CC - zie toelichting Domus Medica

Richtlijnen rond registreren van COVID-19 in Vlaanderen

Dit document is in overleg met de registratie netwerken Intego en iCARE-data en Domus Medica tot stand gekomen om alle mogelijke gevallen in de eerste lijn te kunnen registreren en zo de pandemie opvolgen.

Tabel zoals die in de softwarepaketten geïntegreerd wordt

IBUI

ICPC2

ICD10

Thesaurs term NL

Thesaurs term FR

10118837

A77

B34.2

Coronavirusinfectie: bewezen geval COVID-19

Infection coronavirus: cas avérés COVID-19

10118856

R80

J11.1

Coronavirusinfectie: mogelijk geval COVID-19

Infection coronavirus: cas éventuel COVID-19

10118857

R27

Z71.1

Coronavirusinfectie: nauw contact met coronavirus zonder actuele klinische verdenking voor COVID-19

Infection coronavirus: contact étroit avec le coronavirus sans contact étrois avec coronavirus sans suspicion clinique COVID-19

10118858

R27

Z71.1

Angst voor niet aangetoonde andere ziekte luchtwegen (bv. COVID-19 coronavirusinfectie)

Crainte d’autre maladies respiratioires non prouvées (p. ex. COVID-19 infection coronavirus)

33.

 • Egbert van Wijk
 • Mar 27 2020
 • Already exists
 • Attach files
 • Admin
  Hans De Keersmaecker commented
  7 Aug, 2020 07:09am

  Dit werd direct opgenomen toen we de update van de thesaurus hebben doorgekregen.

 • +2