Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

10 STEM

Rijgeschiktheid automatisch op planning zetten

Het wettelijk kader is zeer duidelijk in wanneer rijgeschiktheid besproken moet worden met de patiënt. Het is echter niet evident om dit in de praktijk ook telkens te doen. Een automatische reminder wanneer een diagnose ingegeven wordt (in de planning of cfr de medicatiemodule) zou hierbij echter kunnen helpen.

  • Guest
  • Apr 22 2020
  • Attach files
  • +6