Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

 

Samengevoegde suggestie

This idea has been merged into another idea. To comment or vote on this idea, please visit CC-I-2230 Archiveren dossiers.

Alle patiënten uit statistiek in bulk archiveren Merged

Bv patiënten met contact langer dan 3 jaar

Zoekopdracht mogelijkheid aanpassing in bulk voor resultaten

 • Guest
 • Feb 18 2021
 • Guest commented
  18 Feb, 2021 10:39pm

  inderdaad! of zelfs dat careconnect dossiers waarbij laatste contact 3 jaar geleden is automatisch op gearchiveerd zet, je kan die dan toch terug "activeren" als dat moet, en dan kan je ook zo communiceren richting patiënten dat hun dossiers automatisch "inslapen" als je langer dan 3 jaar geen contact zoekt met je arts

 • Guest commented
  18 Feb, 2021 03:02pm

  inderdaad zou het handiger zijn om een geselecteerde lijst in 1 keer te kunnen archiveren op de zelfde manier als we een geslecteerde lijst in 1 keer kunnen plannen , anders moet je alle dossiers 1 per 1 openen.

 • +12