Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

39 STEM

Archiveren dossiers

Het zou nuttig zijn om in de toekomst verschillende dossiers gelijktijdig te kunnen archiveren (bv via statistiek na zoekfunctie op datum laatste contact, ik zou > 4000 patiënten willen archiveren...) en ook te kunnen zoeken op dubbele patiënten via statistiek.

  • Guest
  • Apr 8 2020