Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

 

Samengevoegde suggestie

This idea has been merged into another idea. To comment or vote on this idea, please visit CC-I-2230 Archiveren dossiers.

functie aan een groep patienten toedelen, bv archiveren Merged

bv je maakt een statische zoekopdracht,

bv contact groter dan 1/1/2017

kies voldoet niet aan

en dat je alle resultaten in 1x kunt archiveren, zonder patient per patient te archiveren


  • Guest
  • Aug 20 2021