Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Resultatenserver van labo koppelen aan Care Connect

Beste,

ik zou graag vanuit de resultatenserver van mijn labo rechtstreeks het medisch dossier van de patiënt kunnen openen.

Zo zoekt ook mijn elektronische agenda de naam van de patiënt op in het patiëntenbestand van Care Connect.


  • Guest
  • Sep 30 2021
Lab
  • Attach files