Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Vooral bij kinderen lijkt het me belangrijk dat je bij ingeven van gewicht en/of lengte snel een idee kan hebben aan welke percentiel of SDS dit beantwoordt.Nu moet je steeds via de curve werken en ook dan heb je geen exacte bepaling.

Vermits G en L correct op een curve kunnen gezet worden moet het systeem de juiste percentiel of SDS-deviatie kunnen bepalen.Ook de BMI wordt wel doorgegeven.Dan moet dat voor Pc of SDS ook kunnen.

  • Guest
  • Apr 29 2022
  • Attach files