Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

nieuwe patienten thuis al digitaal afspraak laten voorbereiden

het zou super handig zijn als nieuwe patienten thuis al een heel deel kunnen invullen ter voorbereiding van de afspraak: hun contactgegevens, hun thuismedicatie, allergieên, medische voorgeschiedenis, of ze al iets gebruikt hebben voor het probleem enzovoorts

en dat dit dan rechtstreeks in het dossier van de patient komt op de juiste plaats

  • Guest
  • Jun 15 2022
  • Attach files