Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Notitie zichtbaar voor wie?

Het zou een meerwaarde zijn te kunnen zien wie inzagerecht heeft in de notities? bv een kleine vermelding bovenaan het kadertje

  • Guest
  • Sep 30 2023
  • Attach files