Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

38 STEM

zelf een parameterlijst kunnen samenstellen

zoals bv preventielijst

  • elia voet
  • Mar 19 2018
  • Will not implement
  • Attach files
  • Samia Suys commented
    13 Jun, 2018 01:19pm

    Dit valt niet binnen de filosofie van CareConnect. Wij proberen steeds vanuit een uniform standpunt deze parameterlijsten op stellen. Hier wordt voortdurend op verder gewerkt.

  • +23