Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

document volmacht om te stemmen nieuw !

het zou fijn zijn als het nieuwe document 'Volmacht om te stemmen', dat wij ook soms zullen moeten ondertekenen, in CareConnect zou zitten

  • Guest
  • Apr 14 2024
  • Attach files
  • +2