Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

42 STEM

In Kinevoorschrift de lichaamsdelen alfabetisch rangschikken

  • Guest
  • Mar 2 2018
  • Will not implement
  • Attach files
  • Samia Suys commented
    16 Mar, 2018 10:54am

    Het kine voorschrift zal gestandaardiseerd worden op nationaal niveau. Daarom zullen wij zelf geen aanpassingen meer doen aan het kine voorschrift.

  • +19