Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

129 STEM

NL: Grotere lijst met zorgelementen links // FR: Plus grande liste des éléments de soins sur le côté gauche.

Careconnect zou beter kunnen gebruik maken van de ruimte onder patiënt info (uiterst links). Momenteel is deze ruimte voorzien voor 10 mogelijke deelcontacten. In de praktijk zijn er zelden meer dan drie deelcontacten. Deze indeling in ruimte heeft als gevolg dat bij een patiënt met een uitgebreide lijst van zorgelementen, enkel de actieve of enkel de passieve
zorgelementen zichtbaar zijn. Dit terwijl de ruimte vlak daarboven meestal niet benut wordt.
Mijn voorstel is dat de lijst met actieve en passieve zorgelementen gewoon

naar boven schaalt als er zorgelementen bijkomen. Als er een of meerdere deelcontacten aangemaakt worden dan schaalt de ruimte voor de zorgelementen gewoon terug naar beneden (per deelcontact dat wordt toegevoegd). Zo wordt de ruimte links ten alle tijde maximaal benut.

 • Stijn Van Driessche
 • Mar 13 2018
 • Attach files
 • Philippe Van Elsen commented
  7 Feb, 2023 08:20pm

  Rechtse deel van het scherm zakt door openen van deelcontacten en actieve en passieve waardoor de knoppen om voor te schrijven, te annuleren en te bewaren verdwijnen op een kleiner scherm (bv. 13 inch) .

 • Ilse Decraemer commented
  11 Apr, 2018 08:00pm

  Wou net hetzelfde voorstellen!

 • +73