Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

CV risk Score2

welke cardiovasculaire risico score wordt nu gebruikt? de vorige, of de nieuwe SCORE2 https://www.escardio.org/Education/Practice-Tools/CVD-prevention-toolbox/SCORE-Risk-Charts

  • Siegfried Geens
  • Dec 3 2021
  • Attach files