Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

14 STEM

specifiek zichtbare locatie voor het noteren van socio-professionele elementen

gegevens uit de werksfeer en ook over de sociale situatie van een patient zijn mogelijks belangrijke factoren bij het persisteren van klachten en ook bij effectief beleid

Onvoldoende als aandachtspunt, idealiter link met geregistreerde diagnoses?

  • Guest
  • Oct 18 2022
  • Attach files
  • +8