Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

54 STEM

Automatisch uitvingen 3de betaler afzetten

Bij het selecteren van iets anders dan 'consultatie' bij soort contact verdwijnt het vinkje van de eFac automatisch bij een derde betaler. Dit moet manueel dan telkens worden aangevinkt. Het is niet omdat de derdebetalerregeling
niet verplicht is bij huisbezoeken dat een arts dit niet voor al zijn patiënten wenst toe te passen.

Voorkeuren per patiënt zijn nodig bij eFac: patiënten die dit enkel via derdebetaler betalen op consultatie en niet op huisbezoek, patiënten die voor alles de derdebetaling toegepast krijgen, patiënten die telkens via overschrijving betalen (staat standaard op optie ‘cash’ en moet telkens
manueel worden aangepast), patiënten die nooit remgeld betalen, …

Ook wordt er soms eattest automatisch aangevinkt bij 3de betaler patiëten en soms niet.

Soms wordt efact bij de financiele noodtoestand onthouden en soms niet...

  • Stijn Van Driessche
  • Mar 13 2018
  • Planned
  • Attach files
  • Els Pieters commented
    11 Mar, 2022 08:02pm

    mogelijkheid bieden dat er automatisch e-fact toegepast wordt voor alle patiënten, ook standaard aan te duiden dat het remgeld ofwel cash ofwel via BC is ontvangen. vaak hebben we ook hier een systematiek in: 1x investeren = 100 renderen in resultaat! hoe minder kliks te doen hoe vlotter het consult

  • +26