Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

16 STEM

Wilsverklaring / DNR / ... : weergave in aandachtspunten en in sumehr

Een wilsverklaring voor hospitalisatie, reanimatie, euthanasie,... wordt meegenomen in de sumehr wanneer deze gestructureerd onder "patientinfo--> toestemming" ingegeven wordt. Zeer goed natuurlijk, alleen zit die functie te ver verborgen.

Een DNR of andere wilsverklaringen zijn aandachtspunten. Dit zou dus ook automatisch daar weergegeven moeten worden.

Op deze manier wordt dit ook automatisch opgenomen in in een verwijsbrief/document. Dit gebeurt nu niet vanuit 'patientinfo, toestemming'.

Daarnaast lijkt er ook nood aan specifiekere inhoud en vrije tekst mogelijkheid. Zoals DNR, wilsbeschikking en behandeldoelen toegepast worden in de 'liasonfiche WZC, 3.zorgafspraken'.
Dit zou ook een automatische prefill mogelijk maken in de liasonfiche. (register only once principe)

  • Stijn Delputte
  • Apr 6 2020
  • Attach files
  • +8