Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

48 STEM

opnemen van wilsverklaring in SUMEHR's

Momenteel verschijnt een wilsverklaring  ondanks registratie in CareConnect onder "instemming"  niet in de SUMEHR's. Dit is wel belangrijke informatie voor andere hulpverleners en zou in de SUMEHR's zichtbaar moeten zijn.

  • Dietrich Marion
  • Nov 23 2019
  • Attach files
  • sigrid jespers commented
    26 Nov, 2019 04:34pm

    ik voeg dat toe aan de sumehr via aandachtspunten sociaal

  • +22